Nářadí a nástroje 03 - plynový hořák

Autor: eleznin modely <zeleznicni.modely(at)trminek.cz>, Tma: Nad a nstroje, Vydno dne: 12. 06. 2005

Plynový hořák
V prvním a druhém dílu jsme zde již měli zlatnickou cihlu a pájecí pastu. I v dalším, tentokrát již třetím dílu zůstaneme věrni pájení.

Co nám ještě chybí ? Ano, zdroj tepla, pomocí kterého budeme provádět vlastní pájení. Jaký by měl být ? Kromě různých technických požadavků nám na mysli vyvstane jeden neméně důležitý.

Tak jaký by měl být ? Kromě jiného také levný.


Pro vlastní pájení používáme různá pájedla. Elektrické odporové, nebo elektrické transformátorové. Někdy je však, podle povahy pájeného materiálu, výhodnější použít plynové pájedlo, tedy plynový hořák.

V obchodní síti je jich k dostání nepřeberné množství. Liší se nejen tvarem a velikostí, ale především výhřevností plamene a hlavně cenou (někdy v budoucnu přineseme článek, kde se pokusíme o malý průřez trhu s plynovými hořáky). Pro naše modelářské účely bude ideální takový plynový hořák, který se nám lehce vejde na modelářský stůl a snadno se s ním bude manipulovat. Rovněž by měl být stabilní, aby se při hořícím plameni na stole nepřevrátil, a nezpůsobil požár. Dalším požadavkem bude snadná regulace plamene, co do jeho tvaru a tím i výhřevnosti. Důležitá je snadná dostupnost plynové náplně. V neposlední řadě nás také bude zajímat kvalita provedení. Takové hořáky, které splňují všechny tyto požadavky se dají snadno sehnat v cenových relacích od 1.500,- Kč do 2.000,- Kč. Pro naše modelářské pokusy však bohatě postačí plynový hořák mnohem levnější, který si však zachoval všechny výše zmíněné vlastnosti.
Popis částí hořáku
Jedná se o plynový hořák pro měkké a tvrdé pájení, který dodává firma Conrad , kterou v České republice zastupuje firma FK technics s.r.o.

Hořák je vysoký 158 mm, šířka (nebo vlastně průměr) základny je 72 mm, délka hořáku je 80 mm. Díky nízké hmotnosti, cca 200 gramů, se s ním pohodlně pracuje. Obsah plynové nádobky je 20 ml plynu ISO butan, což je obyčejný plyn na plnění zapalovačů. Maximální doba nepřetržitého provozu je 1 hodina. Pracovní teplota je od -10 st.C do +40 st.C. Maximální teplota plamene se blíží k 1300 st.C. (Zde malá poznámka. Měkké pájení je definováno jako pájení kovů pomocí přídavného kovu, tedy pájky, o teplotě tavení pod 450 st.C., a pod bodem tavení pájených kovů. O tvrdém pájení mluvíme tehdy, když je teplota tavení přídavného kovu vyšší než 450 st.C, a dosahuje teplot až 1000 st.C. Tolik teorie. Musíme podotknout, že tvrdé pájení tímto hořákem nemáme zatím vyzkoušené.)

Práce s hořákem probíhá poměrně jednoduše. Před samotnou prací naplníme hořák plynem do zapalovačů. K tomu slouží plnící ventil, umístěný v základně na spodku těla hořáku (viz. obrázek).
Pro toto plnění použijeme vhodnou kocovku, která je dodávána s lahvičkou zkapalněného plynu (viz. obrázek). Po naplnění postavíme hořák na pracovní stůl do svislé polohy, a otevřeme regulační ventil. Ve chvíli, kdy uslyšíme syčení plynu, unikajícího tryskou hořáku, stiskneme talčítko piezo zapalování. Na konci hořáku přeskočí jiskra, která zapálí plamen. Otáčením regulačního kroužku na těle hořáku nastavíme plamen. Kroužek, který je našroubován k tělesu horáku nechává volné otvory, kterými je do trysky přisáván vzduch. Díky tomu má výsledný plamen "ostrý, tryskový" tvar, a dosahuje nejvyšší teploty. Šroubováním kroužku směrem vpřed
Plnící otvor
k trysce škrtíme vzduchový nasávací otvor a tím tvorbu plamenu v trysce ochuzujeme o kyslík. Plamen přestává být tak ostrý, až při úplném zaškrcení přechází v běžný plamen plynového zapalovače. Jeho výhřevnost je v tuto chvíli nejmenší. Další regulaci plamene provádíme přivíráním nebo otvíráním plynového ventilu, ktrým řídíme velikost plamene. Tím si vždy můžeme nastavit plamen tak, jak pro svoji práci potřebujeme.

měkký plamen
poloměkký plamen
ostrý plamen
"měkký plamen"
"poloměkký plamen"
"ostrý plamen"

Tyto obrázky ukazují tři druhy plamene. První obrázek představuje plamen zbavený směšování kyslíku s plynem v trysce hořáku. Druhý obrázek ukazuje plamen s částečnou přípustí kyslíku v trysce. Třetí obrázek pak ukazuje ostrý plamen s plnou podporou kyslíku v trysce.

A na konec to nejdůležitější. Kolik tento plynový hořák stojí. Objednací číslo Conrad je 83 02 67. Cena u firmy Conrad , při nákupu v ČR u jejího zastoupení FK technics s.r.o. činí 499,- Kč (včetně DPH). (Sám jej v roce 2002 zakoupil za 592,- Kč, tedy dnes ještě cca 100,- Kč ušetříte)

Konkrétní okaz na stránku internetového obchodu je zde : Plynový hořák pro tvrdé i měkké pájení

Zde je odkaz na návod k uvedenému hořáku fe formátu PDF : Návod v PDF

Vzhledem k ceně poštovného (80,- Kč manipulační poplatek, 95,- Kč poštovné) ude může ty, kteří mají možnost návštěvy Prahy, zajímat i osobní odběr na prodejně FK Technics v Koněvově ulici 62 .

Cena plynu do zapalovačů (viz. obrázek) se v trafikách pohybuje kolem 30,- Kč za 72 ml lahvičku.
Plynová náplň do zapalovače

Je samozřejmé, že tento plynový hořák svým výkonem zcela postačí pro pájení stavebnic z leptaného plechu. A nejenom pro ně. Na závěr tedy přinášíme malou ukázku, ne co všechno se dá tento hořák použít, a co všechno se s ním dá spájet. Na obrázku vidíte rozpracovaný model funkčního stabilního parního stroje. Pomocí tohoto plynového hořáku, a instalatérské pájecí pasty DEGUFIT bylo například provedeno spájení vidlice vahadla k centrálnímu sloupu, parního válce ke spodnímu víku, kostky rozvodů k parnímu válci, nebo výstředníkového pohonu rozvodu. I přes poměrně masivní mosazné díly s velkým odvodem tepla (pro představu : délka stroje 150 mm, šířka 85 mm, výška 150 mm, váha cca 1 kg, z toho jen setrvačník více než 0,5 kg), nebylo jejich spájení s tímto hořákem prakticky žádným problémem.


parní stroj