Osazujeme kovové "dvojky" - část 04

Autor: Železniční modely <zeleznicni.modely(at)trminek.cz>, Téma: Tipy a triky, Vydáno dne: 21. 10. 2012

Vrtací šablona
V tomto článku osadíme kovové "dvojky", které jsou dodávány k šabloně jako bonus.


Článek doplněn.


Díry máme vyvrtány, madla osazena, můžeme se pustit di instalace "dvojek".

Rozebrání šablony

Po vyvrtání všech děr můžeme šablonu otevřít. Je možné, že "panty" šablony otevření nevydrží a šablona se rozpadne na dvě části. To však již nyní není na závadu.

Dvojky

Pokud máme nůžky s tenkými noži, můžeme se pokusit "dvojky" odstříhnout. Pokud se nože nůžek do mezery v leptu nevejdou ...

Dvojky

... lze dvojky vylomit pinzetou. Samozřejmě lze použít i jiné způsoby podle svých zvyklostí, třeba odseknout přídržný můstek ostrým hrotem vybroušeným z nástrojopvé oceli Radeco.

Dvojky

Odlomená "dvojka".

Dvojky

Zbytek přídržného můstku odstříhneme nůžkami. "Dvojku" pevně přidržujeme, neboť nastává ta pravá chvíle, kdy drobný díl začíná putovat po místnosti. Nejlepší je pevný úchop v kleštičkách s plochými hladkými čelistmi. Čelisti se záseky by mohly zanechat na "dvojkách" vrypy a tím je znehodnotit.

Dvojky

Zbytky můstku zabrousíme na jemném brousku. Opět lze alternativně použít jiný způsob, např. diamantový pilník na lepty nebo jemné brusné plátno či papír.

Dvojky

Začištěná a k montáži připravená "dvojka" na bočnici vozu ČSD. Tvar "dvojky" odpovídá nejen skutečné předloze, ale i číslici vytištěné na modelu. To proto, aby po usazení a přilepení původní číslici skryla pod sebou ...

Dvojky

... jak je vidět zde.

Dvojky

Nastává poslední fáze - lepení. To už si musí udělat každý sám podle svých zvyklostí a zkušeností.

V žádném případě nedoporučuji použít rozpouštědlové lepidlo - u toho lze těžko odhadout jeho reakci s lakem skříně a mohlo by dojít k jeho poškození.

Jako vhodné lepidlo se jeví vodou ředitelné disperzní lepidlo, které je po zaschnutí čiré a lepící účinek vytváří jakýsi tenký gumový film. Tak by mělo být možno vytvořit do jisté míry rozebíratelný spoj plast (resp. lak)/kov. Výhodou je též delší doba zasychání, po kterou lze přesné umístění "dvojky" korigovat.

Další alternativou by mohlo být superřídké sekundové lepidlo. V plastikovém modelářství běžně používané pro lepení leptaných dílů na plast. Nejdříve bude nutné "dvojku" velmi přesně usadit a zafixovat. Poté se tenkou jehlou přiloží malá kapička superřídkého sekundového lepidla, která vlivem kapilárních sil okamžitě vyplní mikroskopickou mezeru mezi leptanou "dvojkou" a vozovou skříní. Nevýhodou je praktická nerozebíratelnost lepeného spoje, velmi rychlé přilepepní bez možnosti pozdější korekce a nebezpečí potřísnění okolní skříně. Debondery čili rozpoštěče sekundových lepidel jsou založeny principiálně na bázi acetonu a zde hrozí poškození laku nebo i plastu skříně vozu.