Skutečnost a model

Obrys vozidel a průjezdný průřez

Obrysnice
Při představení modelu obrysnice jsme slíbili, že se k této problematice vrátíme ještě samostatným článkem.

Jak jsme si již řekli, obrysnice slouží na skutečné železnici ke kontrole obrysu vozů.

Co je to ale vlastně obrys vozidla ? Proč je tak důležitá jeho kontrola ? A jak souvisí obrys s průjezdným průřezem ? Na tyto otázky se zde pokusíme stručně odpovědět.Obrys pro lokomotivy, tendry a motorové vozy s rozchodem 1435 mm dle ČSN 28 0329
Obrys pro vozidla je obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, který vymezuje vzdálenost vnějšího povrchu vozidla od osy průjezdného průřezu a temene kolejnic tak, aby mezi průjezdným průřezem a obrysem vozidla byla přiměřená vůle. Tolik definice. Pokud se obrys vozidla pokusíme představit, jedná se tedy o jakousi slupku, v níž je vozidlo, a z níž nesmí na vozidle nic přečnívat ven. Co je uvnitř této pomyslné slupky, může mít různé tvary, může to být kulatá cisterna kotlového vozu, hranatá korba vozu na přepravu uhlí, nebo hladké bočnice osobního vozu. Ať ale vůz vypadá jakkoli, vždy ho musí jeho konstruktér navrhnout tak, aby se celý do této slupky ( neboli obrysu vozidla ) vešel.

Jak vyplývá z předchozí definice, s obrysem vozidel úzce souvisí i průjezdný průřez. Průjezdný průřez je obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, který vymezuje vzdálenosti vně ležících staveb, zařízení a předmětů od středu koleje a nad temenem kolejnic tak, že nad kolejí vzniká volný
Obrys pro lokomotivy, tendry a motorové vozy
s rozchodem 1435 mm dle ČSN 28 0329
---Klikni pro větší obrázek---
Obrys pro vozy s rozchodem 1435 mm dle ČSN 28 0330 Obrys pro vozy pro mezinárodní přepravu s rozchodem 1435 mm dle ČSN 28 0331
Obrys pro vozy s rozchodem 1435 mm dle
ČSN 28 0330
---Klikni pro větší obrázek---
Obrys pro vozy pro mezinárodní přepravu
s rozchodem 1435 mm dle ČSN 28 0331
---Klikni pro větší obrázek---

prostor pro průjezd vozidel. Průjezdný průžez si tedy můžeme představit jako neviditelný tunel, jímž mohou vozidla volně projíždět. Vše okolo trati, tedy například budovy, nástupiště, návěstidla, stožáry, stromy a další, musí být jakoby za zdí pomyslného tunelu, a nic z nich nesmí přečnívat skrz jeho neviditelnou zeď do něj.

Dodržováním obrysu vozidel a průjezdného průřezu je zabezpečeno to, že za žádných ( normálních ) okolností nemůže dojít ke kolizi jedoucích vozidel s ničím podél trati. Nemůže se tedy stát, že by např. schůdky osobních vozů "drhly" o kraj nástupiště, že by lokomotiva porážela návěstidla, a podobně.

 Průjezdný průřez pro tratě s rozchodem koleje 1435 mm dle ČSN 280315, základní průřez Pz  Průjezdný průřez pro tratě s rozchodem koleje 1435 mm dle ČSN 280315, průřez pro elektrické tratě Pe
Průjezdný průřez pro tratě s rozchodem koleje 1435 mm dle ČSN 280315, základní průřez Pz
---Klikni pro větší obrázek---
Průjezdný průřez pro tratě s rozchodem koleje 1435 mm dle ČSN 280315, průřez pro elektrické tratě Pe
---Klikni pro větší obrázek---

Obrys lokomotiv, tendrů a motorových vozů s rozchodem 1435 mm u ČSD určuje ( resp. určovala, a dále se dozvíme proč ) norma ČSN 28 0329, pro vozy je to pak norma ČSN 28 0330. Obrys pro vozy pro mezinárodní přepravu norma ČSN 28 0331.

Kolejová vozidla, splňující tyto normy mohly bát provozovány na tratích, splňujících průjezdný průřez dle normy ČSN 28 0315. Tento průjezdný průřez se nazýval jako tzv. základní - Pz. Z něj byl ještě odvozen průřez Pe - průhezdný průřez pro elektrifikované tratě. Poznámka : před zavedením těchto norem byl tento průřez určen PTPŽ - pravidla technického provozu železnic.

V roce 1957 mezinárodní technická komise doporučila zavést členským zemím sdružení SMPS/SMGS *) nový průjezdný průřez a nový obrys vozidel. U ČSD byl tento zaveden rozkazem MD pod č.j. D 1302/57 dne 24.7.1957.

 Obrys vozidel 0-VM podle SMPS/SMGS  Obrys vozidel 1-VM podle SMPS/SMGS
Obrys vozidel 0-VM podle SMPS/SMGS
---Klikni pro větší obrázek---
Obrys vozidel 1-VM podle SMPS/SMGS
---Klikni pro větší obrázek---

V první etapě musely ČSD umožnit průjezd vozidel s obrysem označeným 0-VM. To se dělo úpravou stávajícího průjezdného průřezu Pz a Pe.

Ve druhé etapě byl zaveden obrys vozidel 1-VM, kterému odpovídá nový průjezdný průřez 1-SM. Průjezdný průřez 1-SM ( resp. 1-SMe pro elektrifikované tratě ) se především přednostně zaváděl na hlavních tratích, provozně nejdůležitějších a mezinárodních tratích, např. Čierna nad Tisou - Žilina - Olomouc - Praha ( přes Bohumín i Půchov ), Praha - Ústí n.L. - Děčín, Kolín - Nymburk - Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb. Postupně se zaváděl všeobecně na celé síti.

Současně tedy platily oba průřezy. Průjezdné průřezy Pz a Pe se upravovaly na 0-VM, vybrané tratě ( viz. výše ) se předělaly rovnou pro obrys 1-VM, tedy na průřez 1-SM, určité dovolené odchylky stávajícího stavu vůči 1-SM se tolerovaly, nové stavby byly v 1-SM.

V současné době se používají již další nové průjezná průřezy a obrysy vozidel, které určuje norma ČSN 73 6320 - Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vleckach normálního rozchodu. Tato norma určuje průjezdné průřezy, které se odvozují od vztažných obrysů kinematických obrysů pro vozidla GB, GC a GCD a označují se stejnou zkratkou. Průjezdné průřezy podle této normy platí na tratích s rychlostí do 200 km/h.

 Průjezdný průřez 1-SM podle SMPS/SMGS  Průjezdný průřez Z-GC
Průjezdný průřez 1-SM podle SMPS/SMGS
---Klikni pro větší obrázek---
Průjezdný průřez Z-GC
---Klikni pro větší obrázek---


Kromě těchto uvedených průjezdných průřezů, z nichž některý má ještě několik variant ( například viz. písmena A,B,C,D,E,F, atd. u Pz ), pro různé stavby vedle kolejí, existují samozřejmě ještě průjezdné průřezy definované pro úzkorozchodné dráhy. Např. pro rozchod 1000 mm je průjezdný průřez a obrys vozidla určen normou ČSN 28 0328, pro rozchod 760 mm to je ČSN 28 0326, atd. Všechny průjezdné průřezy se také v závislosti na poloměru oblouku rozšiřují. Pro stavbu mostů, tunelů, nástupišť platí dále zvláštní normy a předpisy ( ČSN 73 6201, 73 7508, 73 4959 ). V obloucích s převýšeným vnějším kolejnicovým pásem se musí dbát na naklonění polohy průjezdého průřezu, atd. atd. atd. Je toho opravdu mnoho, a sepsat vše, to by přesáhlo možnosti a účel tohoto článku. Vážným zájemcům můžeme doporučit studium odborné literatury, její seznam je uveden na konci článku. Rozhodně se však jedná o zajímavou problematiku.

*)
SMPS - Soglašenie o meždunarodnom passažirskom soobščenii - Dohoda o mezinárodní přepravě cestujících byla uzavřena 6.prosince 1950. Nejprve byla charakterizována zkratkou MPS, od roku 1954 se používá označení SMPS. Dohodou jsou určeny podmínky přímé mezinárodní železniční přepravy cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin mezi členskými státy zemí socialistického společenství. Dohoda platí i pro kombinovanou dopravu železnice-lodě a pro lodní společnosti.

SMGS - Soglašenie o meždunarodnom gruzovom soobščenii - Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží byla uzavřena 6.prosince 1950. Nejprve se používala zkratka MGS, od roku 1954 se používá označení SMPS. Dohodou je upravena přímá mezinárodní přeprava zboží mezi členskými státy zemí socialistického společenství.

Použitá literatura :

- Rukovět železničního svršku, Dr. Ing. Gustav Kasík a kolektiv, Dopravní nakladatelství, Praha 1957
- Stručná rukověť železničního svršku ČSD, Dr. Ing. Gustav Kasík a kolektiv, Nadas, Praha 1964
- Prostorová úprava u kolejí s průjezdným průřezem 1-SM, ing. Valdemar Grešík, SÚD, 1962
- Bezpečná práce v železniční dopravě, Jaroslav Koutný, Práce, Praha 1962
- Časopis železničář, 1979/14 ( význam zkratek SMPS/SMGS )


Technická poznámka : Náhledy obrysů vozidel a průjezdných průřezů jsou pouze orientační a slouží pro hrubou představu jejich tvaru. Přesné rozměry a tvary získáte z obrázků originální velikosti a originálního tvaru po kliknutí na náhled. Kvalitní obrázek obrysu vozidla nebo průjezdného průřezu se otevře v novém okně. Velikost cca 1100 x 1200 pix v GIF, od cca 20-ti do cca 70-ti kB.

Související články:
Tipy a triky 01 (03.10.2004)
Obrysnice HO (12.05.2004)
Obrysnice ve velikosti TT (12.05.2004)
| Autor: Železniční modely | Vydáno dne 31. 08. 2004 | 37693 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Externí odkazy
Novinky
29.10.2012: Vrtací šablona HO Bp
Vrtací šablona k dispozici na e-shopu. Všechny související články zkompletovány.

01.10.2012: Nový e-shop spuštěn
Nyní je již možné objednávat prostřednictvním nového e-shopu.

02.06.2012: Kolejová váha TT opět k dispozici
Od teď je možné opět objednávat Kolejovou váhu v měřítku TT.

20.02.2012: Nefunkční e-shop
Vzhledem k změně na hostingovém serveru došlo k nefunkčnosti e-shopu. Do doby zprovoznění nové aplikace objednávejte prosím prostřednictvím e-mailu.

06.02.2012: Norimberk 2012
Krátká reportáž a fotogalerie z veletrhu v Norimberku.

20.11.2011: Nádražní záchodky Litovel
Nový model ve velikosti HO je k dispozici. Pozor, počet kusů první předvánoční série je omezený.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server